درباره ما

شركت برنا پرداز گامبرون
شركت خصوصي است كه از سال 1386بشماره ثبت 9450 فعاليت خود را در زمينه هاي:
كامپيوتر ، شبكه و ماشين هاي اداري با تكيه بر نيروهاي انساني متخصص بومي استان هرمزگان آغاز بكار كرده است.
اين شركت با بيش از 25 نفر پرسنل اصلي و وابسته، با ارگان هاي دولتي و خصوصي استان هرمزگان از جمله : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ، بانك صادرات سرپرستی استان هرمزگان ، شركت فولاد هرمزگان جنوب ، سازمان نظام مهندسي (ساختمان) هرمزگان،اداره كل نوسازي و تجهیز مدارس ، دانشگاه علوم پزشكي، دانشكده مهندسي امير كبير ، شركت توزيع برق هرمزگان، آموزش و پرورش، بيمارستان كودكان و بنگاه هاي خصوصي كوچك افتخار همكاري را دارد.

حوزه فعالیت

فروش
تعمیر
پشتیبانی
شبکه

گزیده ای از پروژه ها